Innan du skriver på hantverkarens avtal…

När en större renovering ska ske bör alltid ett avtal skrivas innan arbetet påbörjas. Det gäller exempelvis vid en badrumsrenovering som generellt minst kostar 50 000 kr men ofta betydligt mer. Lär dig vilka punkter du bör titta på och våga vara kritisk. I annat fall riskerar man att en enkel och billig badrumsrenovering slutar med ett betydligt dyrare resultat.

  • Läs avtalet

Extremt ofta skriver kunder under avtal utan att ha läst igenom det. Man utgår från att det är ”standardsaker” som står där men utan att reflektera över att avtalet helt och hållet styr hur och när badrumsrenovering kommer att utföras i hemmet. Dessutom framgår även här hur priset kan justeras i efterhand och vad som händer om hantverkarna blir försenade. Om du är noga med att väja hantverkare – varför är du då inte noga med att läsa avtal?

  • Ha alltid förseningsvite

Att ha en deadline är viktigt. Det talar om i avtalet när hantverkarna ska vara klara med er badrumsrenovering. Men vad händer annars? Om det inte står något om förseningsvite kan ni inte heller kräva det? Deadline kan alltså bara vara en slags ”ungefärlig” sluttid – eller en tid som verkligen gäller.badrumsrenovering malmö

  • Utgå från Konsumentverkets Hantverkarbroschyr

För att underlätta för konsumenter när de söker hantverkare till badrumsrenovering, köksrenovering eller andra större renoveringar har Konsumentverket skapat en hantverkarbroschyr. En broschyr som går igenom de grundläggande punkterna man bör tänka på innan ett avtal skrivs.

  • Använd hantverksavtalet

Det finns ett färdigt hantverksavtal som tagits fram för att just minska mängden av missuppfattningar. Går att ladda ner från internet gratis och kan varmt rekommenderas.

  • Glöm muntliga avtal

Utgå från att allt ska vara skrivet. Juridiskt sätt är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt avtal. Men självklart är det extremt mycket svårare att bevisa vad som sagts. Oavsett vad det gäller – skriv avtal och spara dessa.

  • Betala aldrig i förskott

Bli alltid kritisk om ett företag kräver förskottsbetalning i avtalet. Här bör man ifrågasätta varför företaget kräver detta. Är det på grund av egen dålig ekonomi? Är det för att de ska vara säkra på att få pengar trots dåligt arbete?  Råd & Rön har en checklista på vad man bör tänka på när hantverkare ska anlitas och där nämns just att förskottsbetalning aldrig ska ske.

  • Kontrollera priset

Om det uppges i avtalet att priset kommer bli 100 000 kr för den badrumsrenovering som beställs – kommer det då inte kosta mer? Jo, det kan det göra. Det finns nämligen riktlinjer som säger att priset kan höjas vid särskilda tillfällen. Fråga vad som gäller innan avtalet skrivs under.